Stránka: http://www.svtconsulting.cz/autorizovana-osoba | Vytištěno: 22.10.2021

AUTORIZACE 

MINISTERSTVEM  PRŮMYSLU A OBCHODU

 

Jako autorizovaná osoba MPO máme právo organizovat a provádět zkoušky z profesní kvalifikace

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE (kód: 66-015-M) a vydávat o tom zákonem stanovená osvědčení. 

Více informací o této profesní kvalifikaci najdete zde.

 


 

AUTORIZACE 

MINISTERSTVEM  PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

 

Jako autorizovaná osoba MPSV máme právo organizovat a provádět zkoušky z profesní kvalifikace 

ASISTENT/KA, SEKRETÁŘ/KA (kód: 62-008-M) a vydávat o tom zákonem stanovená osvědčení. 

Více informací o této profesní kvalifikaci najdete zde.